Архів : 2008 2009 2010

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) та операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності1 за  2010 рік

 

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

Операційні витрати з реалізованої продукції (робіт, послуг)

У тому числі

матеріальні витрати

вартість товарів та послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки

амортизація витрати на оплату праці

відрахування на соціальні заходи

інші операційні витрати
тис.грн. тис.грн. %

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

тис.грн.

%

Усього2 22137675,5 21568300,2 100,0 8228329,2 38,1 8031712,7 37,2 832751,8 3,9 2045135,1 9,5 724375,9 3,4 1705995,5 7,9

у тому числі

                             
сільське господарство, мисливство та лісове господарство 2777757,5 2424423,2 100,0 1540834,8 63,6 125741,6 5,2 328608,9 13,5 111922,8 4,6 317315,1 13,1
промисловість 8961522,9 8605605,6 100,0 5502515,0 63,9 798553,7 9,3 302279,0 3,5 1023941,1 11,9 367456,9 4,3 610859,9 7,1
будівництво 838282,2 840094,8 100,0 593125,4 70,6 19950,7 2,4 104870,6 12,5 38994,6 4,6 83153,5 9,9
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 8125570,9 8067865,0 100,0 124920,4 1,5 7202752,4 89,3 56441,2 0,7 213686,9 2,7 74286,6 0,9 395777,5 4,9
діяльність готелів та ресторанів 64093,7 73001,1 100,0 24018,5 32,9 12150,7 16,7 3310,7 4,5 16988,2 23,3 5549,7 7,6 10983,3 15,0
діяльність транспорту та зв’язку 514602,0 528367,8 100,0 221565,2 41,9 5737,8 1,1 38154,9 7,2 108248,3 20,5 40024,0 7,6 114637,6 21,7
фінансова діяльність 24112,8 14874,2 100,0 448,0 3,0 227,7 1,5 475,2 3,2 4207,5 28,3 1525,2 10,3 7990,6 53,7
операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 648147,0 817230,1 100,0 159096,1 19,5 12290,6 1,5 273649,8 33,5 176608,8 21,6 60788,8 7,4 134796,0 16,5
освіта 7600,9 7541,9 100,0 961,4 12,7 253,2 3,4 3840,5 50,9 1309,2 17,4 1177,6 15,6
охорона здоровя та надання соціальної допомоги 50883,7 54304,1 100,0 22922,0 42,2 2551,1 4,7 16446,0 30,3 5721,9 10,5 6663,1 12,3
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 124852,5 134678,5 100,0 37861,4 28,1 9931,8 7,4 47533,5 35,3 16737,7 12,4 22614,1 16,8

___________
1 Крім банків та бюджетних установ.
2 Дані сформовано за однорідними продуктами, що за КВЕД відносяться до відповідного виду економічної діяльності. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності.